• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

O mnie

PRAKTYKA ZAWODOWA ORAZ WYKSZTAŁCENIE

Nazywam się Mariola Ślusarek-Furgalska i jestem magistrem inż. budownictwa. Jestem absolwentką Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wydziału Budownictwa Rolniczego.

WYKSZTAŁCENIE

 • 1976–1981 – Akademia Rolnicza we Wrocławiu – Absolwentka Wydziału Melioracji Wodnych Oddział Budownictwa Rolniczego
 • 1994–1995 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Absolwentka Studiów Podyplomowych Finanse i Bankowość
 • 2006-2007 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Absolwentka Studiów Podyplomowych Wycena Przedsiębiorstw

Od  1988 r. posiadam uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od października 2004 roku jestem biegłym sądowym z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego Sądu Okręgowego w Świdnicy. Pięć lat później zostałam uhonorowana srebrnym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”. W roku 2011 uzyskałam certyfikat nr 286 Związku Banków Polskich w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Zostałam uhonorowana Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu (2013r.) oraz Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (2014r.).

Jestem członkiem :

 • Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2001-2003, 2009-2012, członek zarządu Stowarzyszenia i przewodniczący Komisji d/s Szkoleń w latach 2007-2009 oraz w członek komisji d/s opiniowania wycen w latach 1998-2010, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji)
 • Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2010-2014, sekretarz Komisji Rewizyjnej DOIIB obecnej kadencji)
 • Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I KWALIFIKACJE

Praktykę zawodową zdobywałam w firmach budowlanych. Rozpoczynałam od pełnienia funkcji majstra budów i stopniowa pięłam się po szczeblach kariery zawodowej, awansując na stanowiska kierownicze. Posiadam uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Od 28-11-1991 roku rozpoczęłam działalność w zakresie wycen nieruchomości jako biegły ds. szacowania obiektów budowlanych z listy Wojewody Wałbrzyskiego. W kwietniu 1994 przystąpiłam do egzaminów państwowych i zdobyłam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości z nr 839 nadane przez Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa dnia 29-04-1994 r. Do dnia dzisiejszego prowadzę działalność gospodarczą w w/w zakresie pod nazwą: Biuro Usług Technicznych Budownictwa. Zdecydowaną większość prac związanych z moją działalnością stanowią wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz opinie sporządzane na zlecenia sądów.

ODBYTE KURSY I SZKOLENIA

 1. Szacowanie nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
 2. Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych
 3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych, prawo użytkowania wieczystego w wycenie, opłaty adiacenckie, wycena mienia pozostawionego za granicą,
 4. Wartości w aspekcie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 5. Szkolenie z zakresu podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości
 6. Podejście porównawcze wyceny nieruchomości, technika analizy statystycznej rynku
 7. Nowe regulacje prawne w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami
 8. Studium Sądowe
 9. Studium Bankowe
 10. Szkolenia przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 11. Międzynarodowe Konferencje „Zarządzania finansami” w latach 2008-2017r.
 12. Konferencje Krajowe Rzeczoznawców Majątkowych 1993-2017r.